Taidetta hoitolaitoksiin Suomen Kulttuurirahaston tuella.